Bu əməliyyatların aparılmasına görə müştərilərdən tutulacaq komissiya haqqı aşağıdakı kimidir:
    Parabankın kartları ilə 0.2% min 0.50 AZN/USD/EUR
    Azəricard şəbəkəsinə daxil olan bankların kartları ilə 0.2% min 0.50 AZN/USD/EUR
    Digər prosessinq mərkəzlərinə daxil olan bankların kartları ilə 2.2% min 0.50 AZN/USD/EUR

* Əməliyyat 17:00-dan sonra və ya bankın geyri iş günlərində aparılırsa, vəsait növbəti iş günü ərzində cari hesaba yatırılır.